Organisation och ledning

Lekande barn på gården. Lekande barn på gården. Foto: Mostphotos

Förskolan Talgoxen är en av sex förskolor i Vendelsö Östra förskoleområde.

På våra förskolor arbetar vi i arbetslag, bestående av förskollärare och barnskötare. Det finns fem avdelningar på Talgoxen, två avdelningar med barn mellan 3–5 år, en avdelning med barn mellan 3–4 år och två avdelningar med barn mellan 1–2 år.

Hos oss är det vikltigt att all personal känner sig delaktiga och att alla lika viktiga oavsett yrkeskategori. Förskolläraren har dock ett särskilt ansvar för det pedagogiska innehållet och ska leda och fördela arbetet på sin avdelning. Men det är hela arbetslaget som tillsammans bygger upp kvaliten på avdelningen och förskolan.

Senast uppdaterad: 27 april 2020