Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Så här jobbar vi på förskolan

Våra avdelningar är kreativt utformade med en mångfald av material. Vi arbetar med en mångfald av uttryckssätt. Det innebär att vi ser på barnen som viktiga samhällsmedborgare och utgår från deras förutsättningar och intressen i vår pedagogik. Med natursköna omgivningar inpå knuten tillbringar vi dessutom mycket tid utomhus där barnen får utforska sin närmiljö. I vårt arbete vill vi ge barnen möjlighet till de hundra språken, där återbruk används som en kreativ kraft när barnen bygger, skapar och har möjlighet att använda sin fantasi.

På Talgoxen arbetar vi för att ge barnen den bästa förskoletiden

Det ska kännas roligt och meningsfullt att vara på våra förskolor. Vi strävar efter en verksamhet där barnen ges möjlighet att vara delaktiga och utvecklas. Detta gör vi genom olika aktiviteter där barnen kan uppleva, undersöka, pröva, fantisera och förundras tillsammans med andra.

Förskolan är en mötesplats för gemensamt lärande som värnar om mångfald, lyssnande, delaktighet och demokrati. Vi strävar efter att barnen ska erbjudas en tillåtande, tilltalande, tillgänglig och stimulerande miljö där de kan uttrycka sig på många sätt och kan hjälpa och lära av varandra.

Styrdokument och värdegrundsarbete

Vi utgår från förskolans värdegrundsdokument och vår plan mot diskriminering och kränkande behandling och arbetar mycket aktivt för att skapa ett tryggt klimat på våra förskolor. Genom vårt arbetssätt vill vi skapa rutiner som främjar trygghet och kontinuitet i barnens vardag på förskolan. Vår ambition är att lyfta fram det enskilda barnets resurser och personlighet för att stärka självförtroendet hos barnet. Vi strävar efter att skapa en gemenskap på hela förskolan som omfattar både barn, personal och föräldrar. Tillsammans med andra utvecklas självkänslan, gruppkänslan och vänskapen. Vi vill skapa situationer där barnen samtalar, samarbetar och engagerar sig. Vår strävan är att varje barn skall få möjlighet att utveckla sin förmåga att visa medkänsla och ta ansvar för sig själv och andra.

Projekt och pedagogisk dokumentation

På våra förskolor arbetar vi i projektform med pedagogisk dokumentation som ett viktigt verktyg i att synliggöra barnens utforskande och lärande. Ett projekt på förskolan utgår från barnens intressen och kan till exempel handla om ljus, skuggor, natur där vi tillsammans med barnen gör oss nyfikna på barnens funderingar. Vi arbetar för att ge barnen verktyg att undersöka sina egna teorier. Under dagen delas barngruppen in i smågrupper utefter intresse och behov. Vi vistas mycket utomhus på våra stora fina gårdar och i närområdet som inbjuder till spännande lekar både för små och stora.

Senast uppdaterad: 18 januari 2024