Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Gemensamma projekt för förskolorna

Våra förskolor arbetar med gemensamma projekt och processer för att utveckla den pedagogiska verksamheten. Hösten 2022 startade vi i Haninges kommunala förskolor upp ett nytt gemensamt projekt ”Tillsammans genom vär(l)den”. Det är ett projekt som alla pedagoger varit med om att ta fram.

Foto: KreMiMa

Projektet handlar om hållbarhet utifrån barnens perspektiv, om barnens relation till sin omvärld och hur de utforskar den. Demokrati, delaktighet och språkutvecklande arbete är grunden i vår dagliga verksamhet. Fantasi, kreativitet och lek är väldigt viktigt i det arbetet.

Genom att tillgodose varje barns rättigheter, att barnen blir delaktigt, sedda och lyssnade på, skapar vi förutsättningar för våra barn växer upp till en trygg och stark individ som kan bidra till ett tryggt och fungerande samhälle.

Parallellt med projektet har vi en ambition att öka likvärdigheten och kunskapen inom kommunens förskolor. Alla barn i Haninge ska möta en förskola av hög kvalitet.

Barns rätt till ett bra språk

Haninge kommun startade under 2021 en språksatsning utifrån nationella mål. Språk ses som en demokratisk förutsättning för barn att växa som resursstarka individer och bli stärkta i sitt medborgarskap.

Vårt fokus på språk i projektet är att utveckla ett arbetssätt för att stärka språkutvecklingen i svenska på förskolorna. Detta för att ge alla barn utbildning som utvecklar kommunikations- och språkförmågan utifrån målen i läroplanen.

Alla språkliga insatser ska bidra till att arbeta fram ett språkmedvetet och interkulturellt förhållningssätt. Barn har rätt att befinna sig i en språklig atmosfär som kännetecknas av medvetna pedagoger, språkrikt material och meningsfulla sammanhang.

Senast uppdaterad: 24 maj 2018