Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Verksamhetsidé för förskolorna

I våra förskolor använder vi många olika strategier när vi arbetar med barnens inlärning, strategier som möter varje barns individuella behov samt stödjer gruppens gemensamma lärande. Vi arbetar i olika projekt och dokumenterar barnens lärandeprocesser. Den fysiska miljön ses som en viktig del i undervisningen. Vår utgångspunkt är alla barns rätt till en bra utbildning och ett bra liv på sin förskola.

Glada barn tittar in i kameran Foto: Mostphotos

Det här är grunden i vår pedagogik

Haninges kommunala förskolor utgår från att barn tar till sig undervisning på olika sätt. I våra förskolor har barnen därför rätt att prova många olika uttrycksformer och uttrycksmedel.

Det gör att vi har ett estetiskt synsätt på lärandet som ger barnen möjlighet att använda alla sina sinnen i sitt utforskande av omvärlden.

Det kan handla om att sjunga, dansa och spela musik, måla, leka, teckna och att läsa. I förskolan får barnen också utforska och möta naturvetenskap, matematik och andra kunskapsområden som ingår i den Nationella Läroplanen för förskolan. Vi lägger även stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska för att, tillsammans med barnens familjer, lägga grunden för ett livslångt lärande och kunna bli en aktiv medborgare.

Gemensamma projekt driver utveckling

För att hela tiden utveckla den pedagogiska verksamheten för barnen arbetar våra förskolor med gemensamma projekt och processer.

Just nu arbetar vi med projektet "Tillsammans genom vär(l)den". Det handlar om barnens relation till och hur de utforskar sin omvärld utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Här har vi fyra olika områden att välja mellan när vi utforskar:

- Fantasi, kreativitet och lek.

- Språk, kultur och identitet.

- Natur genom våra sinnen.

- Estetik

Pedagogisk dokumentation

Våra pedagoger använder pedagogisk dokumentation för att observera, dokumentera och reflektera över barnens lärande och utforskande av världen. Pedagogerna är helt enkelt medforskande tillsammans med barnen. Det gör att barnen medverkar och har inflytande över hur de lär sig. Dokumentationen gör det också möjligt att synliggöra barnens lärande och liv på förskolan för deras föräldrar och familj.

Kreativa lärmiljöer

I Haninge kommuns kommunala förskolor är lärmiljön, det vill säga förskolemiljön som barnen vistas i, en viktig del av undervisningen.  Det betyder att både rum, material, uppgifter och hur vi organiserar vår tid ska stödja barnens utbildning och undervisning. Både inne på förskolan och ute på förskolans gård ska det finnas en variation av olika material och platser så att barnens lekar och lärande blir kreativt och utvecklande.

Vi tänker att miljön som barnen vistas i ska möjliggöra både glädje, nyfikenhet och lärande.

Senast uppdaterad: 24 maj 2018